O nás

Technická komise pro hydroizolační fólie (TKHIF, z.s.) byla založena v roce 2015 jako nezávislé sdružení předních výrobců a dodavatelů plastových hydroizolačních fólií a odborných osobností v oboru hydroizolace staveb. Oblast působení TKHIF,z.s. je vymezena především problematikou hydroizolací střech a spodních částí staveb proti působení vody, kapalin a radonu. Přestože jsme v daném oboru z větší části konkurenty, spojuje nás společný zájem o šíření a sdílení nejnovějších poznatků, trendů a zkušeností.  Jako uznávaná a respektovaná autorita v tomto oboru nabízíme pomocnou ruku i Vám.

 

Nové publikace

Aktualita

  • V sekci "Technické informace" byla na konci května 2019 uveřejněna další technická informace č.TI-TKHIF-2019-01 Metody svařování a druhy svarů plastových fólií, metody spojování pryžových fólií. TI obsahuje informace o svařování a spojování různých fólií, druzích svarů a spojů a stanovuje doporučená pravidla pro vyhodnocení staveništních zkušebních svarů.
  • V sekci "Technické informace" byla v dubnu 2019 zveřejněna nová technická informace č. TI-TKHIF-2018-01 Navrhování a posuzování střech z hlediska požární bezpečnosti. Tato TI jednoduchou formou shrnuje požadavky, kladené na střechy podle současně platných norem a vyhlášek a vysvětluje princip návrhu střech ve vztahu k požární problematice.
  • Od ledna 2019 se stala členem TKHIF, z.s. společnost Firestone Building Products, významný americký výrobce hydroizolačních fólií na bázi EPDM  a TPO.

Nové rady