O nás

Technická komise pro hydroizolační fólie (TKHIF, z.s.) byla založena v roce 2015 jako nezávislé sdružení předních výrobců a dodavatelů plastových hydroizolačních fólií a odborných osobností v oboru hydroizolace staveb. Oblast působení TKHIF,z.s. je vymezena především problematikou hydroizolací střech a spodních částí staveb proti působení vody, kapalin a radonu. Přestože jsme v daném oboru z větší části konkurenty, spojuje nás společný zájem o šíření a sdílení nejnovějších poznatků, trendů a zkušeností.  Jako uznávaná a respektovaná autorita v tomto oboru nabízíme pomocnou ruku i Vám.

 

Nové publikace

Aktualita

V sekci "Technické informace" byla aktualizována a výrazně rozšířena knihovna cca 50 typových detailů všech běžných typů plochých střech. Detaily jsou k dispozici ke stažení ve formátu *.pdf a *.dwg.

Od února 2018 se stala novým řádným členem TKHIF, z.s. společnost IZOLPROTAN, s.r.o.

V posledních několika letech probíhá v odborných kruzích diskuse ohledně revize normy ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení. V roce 2014 byla diskutována změna Z2 uvedené normy, která nebyla přijata. V následujících letech začala celková revize normy. V rámci TNK65 bylo vypracováno znění 1. části revidované normy pod označením ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení.

TKHIF, z.s. je součástí pracovní skupiny – subkomise SK2, připomínkující tuto část normy. Následně probíhaly práce na vypracování ČSN 73 1901- Část 2: Střechy se skládanou krytinou a ČSN 73 1901- Část 3: Střechy s povlakovými hydroiozolacemi. Část 3 této normy byla vypracována Českou hydroizolační společností (dále jen CHIS), členem Českého svazu stavebních inženýrů.

Části 1 a 3 uvedené normy jsou dokončeny a odevzdány, část 2 v současné době dokončena není. Vzhledem k nejistému termínu dokončení části 2 vyvíjí CHIS aktivitu se snahou vydat části 1 a 3 bez vazby na část 2. V současné době je tedy stále platná norma ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení včetně změny Z1 z roku 2013.

Nové rady