Články

„Zde uveřejněné publikace nejsou stanoviskem TKHIF, odpovědnost za jejich obsah nese výhradně jejich autor.“

Právní aspekty údržby staveb

Stavební zákon pojmem „údržba stavby“ označuje práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost [§ 3 odst. 4 SZ]. Stavební zákon[SZ] tak stanoví konkrétní účel provádění údržby, ale nedefinuje konkrétní práce, které lze pod tento pojem podřadit. Pokud SZ ...

04.04.2017

Číst dále

Prostředky ochrany osob proti pádu z výšky

V současné době se na plochých střechách setkáváme s čím dál více technologiemi, zejména pak na objektech obchodních center a kancelářských budov jsou střechy plné vzduchotechnických zařízení a potrubních rozvodů, takže i samotný pohyb po takové střeše je velice omezen. A protože se na tak využité střechy musí chodit nejen za účelem obsluhy mnohých zařízení, ale i z důvodu jejich údržby, musí být zajištěn také bezpečný pohyb po takové střeše, nehledě na to, že i samotnou střechu je nutné ...

03.11.2016

Číst dále

Fóliové povlakové hydroizolace

Hydroizolační fólie představují spolu s asfaltovými pásy hlavní skupinu materiálů používaných pro vytvoření povlakových hydroizolací stavebních děl, a to jak v souvrstvích plochých střech tak i hydroizolací spodní stavby. Počátky hydroizolačních fólií souvisí především s rozvojem aplikované organické chemie ve 20. letech minulého století. Již v roce 1938 byla v Německu poprvé použita pro izolaci stavby polymerní fólie na bázi polyizobutylenu ...

24.05.2016

Číst dále