Články

„Zde uveřejněné publikace nejsou stanoviskem TKHIF, odpovědnost za jejich obsah nese výhradně jejich autor.“

Metody zjišťování obsahu změkčovadel ve střešních fóliích z měkčeného PVC

Hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) 1) jsou jedním z nejrozšířenějších materiálů pro povlakové hydroizolace plochých střech. Jsou snadno zpracovatelné běžnými postupy a umožňují provedení spolehlivé a dlouhodobě funkční hydroizolace ve všech svých detailech. PVC-P fólie mají nízký difúzní odpor pro vodní páry a kromě výborných ...

12.06.2019

Číst dále

Údržba vegetačních plochých střech

Snaha o zpříjemnění životního prostředí vede v posledních letech cestou rozšiřování zeleně prakticky kdekoli. Jednou z cest je rozšiřování zeleně na střechách. Tento fenomén však trochu vybočuje z klasického zakládání zeleně na rostlém povrchu. Je třeba vzít v úvahu hmotnost zátěže střešní zeleně a nepropustnost pro vodu střešní izolací. Na ...

18.01.2018

Číst dále

Zátěžová vrstva plochých střech z volně položených betonových dlaždic

Problematika stabilizace souvrství plochých střech volně položenými betonovými dlaždicemi Souvrství plochých střech musí být po celou dobu spolehlivě zajištěno proti účinkům působení větru. Jedním z běžně používaných způsobů je stabilizace střešního souvrství zátěžovou vrstvou z volně položených betonových dlaždic. Zátěžová vrstva z betonových ...

15.11.2017

Číst dále

Právní aspekty údržby staveb

Stavební zákon pojmem „údržba stavby“ označuje práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost [§ 3 odst. 4 SZ]. Stavební zákon[SZ] tak stanoví konkrétní účel provádění údržby, ale nedefinuje konkrétní práce, které lze pod tento pojem podřadit. Pokud SZ ...

04.04.2017

Číst dále

Prostředky ochrany osob proti pádu z výšky

V současné době se na plochých střechách setkáváme s čím dál více technologiemi, zejména pak na objektech obchodních center a kancelářských budov jsou střechy plné vzduchotechnických zařízení a potrubních rozvodů, takže i samotný pohyb po takové střeše je velice omezen. A protože se na tak využité střechy musí chodit nejen za účelem obsluhy mnohých zařízení, ale i z důvodu jejich údržby, musí být zajištěn také bezpečný pohyb po takové střeše, nehledě na to, že i samotnou střechu je nutné ...

03.11.2016

Číst dále

Fóliové povlakové hydroizolace

Hydroizolační fólie představují spolu s asfaltovými pásy hlavní skupinu materiálů používaných pro vytvoření povlakových hydroizolací stavebních děl, a to jak v souvrstvích plochých střech tak i hydroizolací spodní stavby. Počátky hydroizolačních fólií souvisí především s rozvojem aplikované organické chemie ve 20. letech minulého století. Již v roce 1938 byla v Německu poprvé použita pro izolaci stavby polymerní fólie na bázi polyizobutylenu ...

24.05.2016

Číst dále