Zeptejte se nás na cokoliv!

Napsal: Tomáš Polanský Přijato: 18. 06. 2016 16:28 h
Dobrý den, stavím běžný rodinný dům s rovnou střechou a izolatérská firma nepoložila na střeše žádnou separační vrstvu mezi PVC krytinou a tepelnou izolací (prý minerální izolace). V projektové dokumentaci je ale separační vrstva předepsaná. Firma tvrdí, že je v tomto případě separace zcela zbytečná. Můžete mi prosím napsat, kdo má pravdu.
Vážený pane Polanský, děkujeme za dotaz. Z vašeho popisu usuzujeme, že se jedná o plochou střechu s klasickým pořadím vrstev. Jako hydroizolaci máte zřejmě běžnou PVC-P fólii a jako tepelnou izolaci s největší pravděpodobností minerální vatu. Tato minerální, kamenná vata je vyrobena z rozvlákněného čediče a s fóliemi na bázi PVC stejně jako s jakýmkoli jinými běžnými fóliemi se nijak chemicky neovlivňuje. Z tohoto důvodu má pravdu dodavatel izolatérských prací, separace je v tomto případě zbytečná. Pokud by jste ale měl ve střeše místo kamenné vaty desky z pěnového polystyrenu a běžnou PVC-P fólii s monomerními změkčovadly, byla by vhodná separace nezbytná.
Napsal: Ing. arch. Hana Regnerová Přijato: 18. 06. 2016 16:27 h
Dobrý den, projektuji rekonstrukci starší administrativní budovy a ráda bych se zeptala, zda mohu ponechat původní, stále velmi slušné oplechování z Cu plechu a na něj napojit novou fóliovou hydroizolaci. Ráda bych do projektu navrhla izolaci PVC.
Vážená paní architekto, děkujeme za dotaz. Bohužel Vás budeme muset zklamat. Plastové fólie na bázi PVC-P, FPO,.. není možné jednoduše navařit na běžné klempířské prvky, ať jsou v jakkoli dobrém stavu. Specifikem tohoto typu plastových fólii je jejich termoplastické chování při působení tepla, které umožňuje snadné horkovzdušné spojování mezi sebou a navařování na speciální klempířské prvky. Ty jsou již z výroby opatřeny vrstvou stejného typu plastu. Těmto klempířským prvkům se říká nejčastěji poplastované, kašírované nebo povlakované plechy a jsou jako klempířský prvek pro výše uvedené fóliové systémy charakteristické a nenahraditelné.
Napsal: Miroslav Beneš Přijato: 18. 06. 2016 16:27 h
Dobrý den, jsem předsedou menšího SVJ. Na rovné střeše našeho domu a rovněž na terasách bytů máme instalovanou PVC fóliovou krytinu. Rád bych se informoval, zda je tento typ krytiny bezúdržbový, resp. jakou doporučujete jako TKHIF optimální údržbu.
Dobrý den pane Beneši, děkujeme za dotaz. Všechny potřebné informace k tomuto tématu jsme se snažili shrnout v podobě technické informace "TI-TKHIF-2016-03-Pravidla pro údržbu a provozní ochranu fóliových hydroizolací". Tato technická informace je volně přístupná na našich webových stránkách www.tkhif.cz v sekci "PUBLIKACE". Kdyby jste přesto nenašel odpověď na to co hledáte, neváhejte nás znovu kontaktovat.
Napsal: Zbyněk Procházka Přijato: 09. 06. 2016 16:14 h
Co je "kotevní vrstva" na ploché střeše?
Tzv. kotevní vrstva souvisí s mechanickým kotvením hydroizolačních fólií na střešní ploše a je to ta vrstva v rámci střešního souvrství, do které se mechanicky zachycují (většinou šroubují) připevňovací prvky stabilizující střešní souvrství proti účinkům sání větru. Prakticky se jedná o trapézový ocelový nosný plech (zpravidla v případě halových konstrukcí), betonovou desku (betonovou mazaninu), vrstvu lehčeného betonu, OSB desky tl. min. 18 mm apod. Podle typu kotevní vrstvy se pak volí příslušný typ připevňovacího (kotevního) prvku. V případě, že ve střešní skladbě není žádná podobná vhodná kotevní vrstva k dispozici, není možné střešní souvrství kotvit mechanicky a je třeba zvolit jiný způsob jeho zajištění proti účinkům sání větru, například lepením nebo zatížením zátěžovou vrstvou, např. vrstvou kameniva
Napsal: Jiří Bauer Přijato: 06. 05. 2016 15:34 h
Jaký typ hydroizolační fólie je nejvhodnější na plochou střechu rodinného domu?
Na Vaši jednoduchou otázku není tak jednoduchá odpověď. Na českém trhu je k dispozici celá řada různých typů hydroizolačních fólií lišících se navzájem jednak jejich materiálovou bází (z jakého typu plastu nebo syntetického kaučuku je vyrobena jejich funkční hydroizolační vrstva) a jednak i typem jejich konstrukce. Konstrukcí hydroizolační fólie se rozumí skladba vrstev ze kterých je daná fólie složena. Aby bylo možné na vaši otázku poskytnout technicky správnou odpověď, bude třeba otázku upřesnit, doplnit podrobnějším popisem výchozí situace kolem této střechy. Především, zda se jedná o provozní nebo neprovozní střechu, tj. zda bude střešní plocha prakticky využívána například jako terasa (s dlažbou nebo jinou pochůzí vrstvou) nebo jako střešní zahrada a nebo zda se střešní plocha nebude pro podobné účely nijak využívat. Dále je nutné popsat stávající (v případě sanace střechy) nebo v projektu navrženou (v případě novostavby) střešní skladbu, počínaje nosnou konstrukcí a dalšími funkčními vrstvami střešního souvrství. Z toho mimo jiné vyplyne, jakým způsobem bude možné hydroizolační fólii na střešní ploše zabezpečit (stabilizovat) proti účinkům působení větru, zda bude mechanicky kotvená, lepená nebo stabilizovaná zátěžovou vrstvou. Technicky korektní návrh hydroizolační fólie pak bude výslednicí odpovědí na tyto jednotlivé otázky.