Technické informace

TI-TKHIF-2017-01 Typové detaily plochých střech s fóliovou hydroizolací

TKHIF uveřejňuje základní typové detaily plochých střech, které je možné stáhnout ve formátu *.pdf nebo ...

19.03.2018

Číst dále

TI-TKHIF-2016-04 Čištění fóliových hydroizolací plochých střech, teras a balkónů

Tato technická informace navazuje a rozšiřuje technickou informaci TI-TKHIF-2016-03 o problematiku čištění hydroizolačních fólií v průběhu jejich ...

03.11.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-03 Pravidla pro údržbu a provozní ochranu fóliových hydroizolací

Střešní plochy s fóliovou hydroizolací vyžadují s ohledem na malou tloušťku tohoto typu hydroizolace (obvykle v rozmezí jen od 1,2 mm do 2,5 mm) a tím i zvýšené nebezpečí jejího možného mechanického poškození důsledné dodržování pravidel pro její údržbu a provozní ochranu. Provozní ochrana je níže uvedený soubor zásad a omezení pro pohyb osob a pro provádění nezbytných obslužných činností na střešní ...

30.05.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-02 Montáž a údržba fóliových hydroizolací v zimním období

Montáž a údržba fóliových povlakových hydroizolací v zimním období vyžadují od prováděcích firem a pracovníků správy objektů jejich zvýšenou pozornost a důsledné dodržování příslušných technologických pokynů ...

18.05.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-01 Fixace fóliových hydroizolačních povlaků na šikmých střechách

Fóliové hydroizolační povlaky jsou z principu vhodné pro jakékoli typy, tvary a sklony střech, nicméně použití v plochých střechách se sklonem do 5° je výrazně převažující. Dle definice ČSN 73 1901 se za šikmou střechu považuje střecha se sklonem střešních rovin nad 5°. Jedná o střechy sedlové, valbové, polovalbové, případně obloukové. Následující technická informace č. TI-TKHIF-2016-01 se týká doporučeného řešení fixace fóliových hydroizolačních povlaků na šikmých ...

24.05.2016

Číst dále