Technické informace

Průvodce světem plastových a pryžových fólií v Pozemních stavbách

...

03.12.2019

Číst dále

TI-TKHIF-2019-01-Metody svařování a druhy svarů plastových fólií, metody spojování pryžových fólií

Tato technická informace TI-TKHIF-2019-01 si klade za cíl popsat základní metody spojování hydroizolačních pásů a fólií (dále jen fólií), popsat druhy svarů a spojů a stanovit pravidla pro vyhodnocení zkušebních svarů, resp. ...

29.05.2019

Číst dále

TI-TKHIF-2018-03 Metody kontrolování těsnosti hydroizolací z plastových fólií

Kontrola těsnosti dokončeného hydroizolačního díla a následná oprava nalezených netěsností je základním předpokladem jeho dlouhodobé spolehlivosti. Ke kontrole těsnosti se v praxi používá několik ověřených metod popsaných níže v této Technické informaci. Kromě těchto existují i další specifické metody, např. systém měření hustoty uměle vytvořeného elektrického pole. Každá z níže uvedených metod má své přednosti a nedostatky v reálných podmínkách, a proto se doporučuje metody mezi sebou kombinovat a zajistit tak maximální efektivitu ...

06.12.2018

Číst dále

TI-TKHIF-2018-02 Tvorba kaluží na plochých střechách

Tvorba kaluží na plochých střechách je jednou z nejběžnějších reklamací při předávání zhotovené povlakové hydroizolace a předmět neustálých sporů mezi prováděcími firmami a vlastníky objektů případně vyššími dodavateli stavby. Nejčastější příčinou je obvykle nedostatečný nebo dokonce vůbec žádný ...

23.10.2018

Číst dále

Technická informace č. TI-TKHIF-2018-01 Navrhování a posuzování střech z hlediska požární bezpečnosti

V rámci navrhování střech je požární probatika poměrně často diskutované a složité téma. Tato technická informace si klade za cíl jednoduchou formou shrnout požadavky, kladené na střechy podle současně platných norem a vyhlášek a vysvětlit princip návrhu střech ve vztahu k požární problematice. Technická informace se týká pouze střech na území ČR se střešní povlakovou hydroizolací z plastových ...

19.04.2019

Číst dále

TI-TKHIF-2017-01 Typové detaily plochých střech s fóliovou hydroizolací

TKHIF uveřejňuje základní typové detaily plochých střech, které je možné stáhnout ve formátu *.pdf nebo ...

19.03.2018

Číst dále

TI-TKHIF-2016-04 Čištění fóliových hydroizolací plochých střech, teras a balkónů

Tato technická informace navazuje a rozšiřuje technickou informaci TI-TKHIF-2016-03 o problematiku čištění hydroizolačních fólií v průběhu jejich ...

03.11.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-03 Pravidla pro údržbu a provozní ochranu fóliových hydroizolací

Střešní plochy s fóliovou hydroizolací vyžadují s ohledem na malou tloušťku tohoto typu hydroizolace (obvykle v rozmezí jen od 1,2 mm do 2,5 mm) a tím i zvýšené nebezpečí jejího možného mechanického poškození důsledné dodržování pravidel pro její údržbu a provozní ochranu. Provozní ochrana je níže uvedený soubor zásad a omezení pro pohyb osob a pro provádění nezbytných obslužných činností na střešní ...

30.05.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-02 Montáž a údržba fóliových hydroizolací v zimním období

Montáž a údržba fóliových povlakových hydroizolací v zimním období vyžadují od prováděcích firem a pracovníků správy objektů jejich zvýšenou pozornost a důsledné dodržování příslušných technologických pokynů ...

18.05.2016

Číst dále

TI-TKHIF-2016-01 Fixace fóliových hydroizolačních povlaků na šikmých střechách

Fóliové hydroizolační povlaky jsou z principu vhodné pro jakékoli typy, tvary a sklony střech, nicméně použití v plochých střechách se sklonem do 5° je výrazně převažující. Dle definice ČSN 73 1901 se za šikmou střechu považuje střecha se sklonem střešních rovin nad 5°. Jedná o střechy sedlové, valbové, polovalbové, případně obloukové. Následující technická informace č. TI-TKHIF-2016-01 se týká doporučeného řešení fixace fóliových hydroizolačních povlaků na šikmých ...

24.05.2016

Číst dále