TI-TKHIF-2017-01 Typové detaily plochých střech s fóliovou hydroizolací

Zde uvedené typové detaily mají obecnou platnost. Konkrétní řešení se mohou u jednotlivých výrobců mírně odlišovat. 

KOMPLETNÍ DETAILY 1.01 - 7.08 v dwg

1.01
TYPOVÁ SKLADBA MECHANICKY KOTVENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
1.02
TYPOVÁ SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY SE STABILIZAČNÍ VRSTVOU
1.03
TYPOVÁ SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV
1.04
TYPOVÁ SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ VEGETAČNÍ STŘECHY
1.05
TYPOVÁ SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ POCHOZÍ STŘECHY (TERASY)
1.06
TYPOVÁ SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ LEPENÉ STŘECHY
1.07
PŘESAHY A SVARY PLASTOVÉ FÓLIE NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.08
DETAILY ROHŮ A KOUTŮ
2.01
DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
2.02
DETAIL   OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
2.03
DETAIL  OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
 
2.04  
DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
2.05  
DETAIL OPRACOVÁNÍ POJISTNÉHO PŘEPADU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
2.06  
DETAIL   OKAPNÍHO ŽLABU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
2.07  
DETAIL OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
2.08  
DETAIL PROSTUPU KOTEVNÍHO BODU PRO ZACHYCENÍ PÁDU OSOB
   
2.09  
DETAIL JÍMACÍ TYČE HROMOSVODU
   
2.10  
DETAIL VÝSTUPU NA PLOCHOU STŘECHU U VNĚJŠÍHO ŽEBŘÍKU
   
2.11  
DETAIL CHODNÍČKŮ NA PLOCHÉ STŘEŠE
   
3.01  
DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
   
3.02  
DETAIL OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
   
3.03  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
3.04  
DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
3.06  
DETAIL   OKAPNÍHO ŽLABU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
3.07  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
3.08  
DETAIL   PROSTUPU KOTEVNÍHO BODU PRO ZACHYCENÍ PÁDU OSOB
   
4.01  
DETAIL   UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
   
4.02  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
   
4.03  
DETAIL OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
4.04  
DETAIL   JEDNOÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
4.07  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
4.08  
DETAIL PROSTUPU KOTEVNÍHO BODU PRO ZACHYCENÍ PÁDU OSOB
   
5.01  
DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
   
5.02  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
   
5.03  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
5.04  
DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
5.07  
DETAIL OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
6.01  
DETAIL   UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
   
6.02  
DETAIL OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
   
6.03  
DETAIL OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
6.04  
DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
6.07  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
7.01  
DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY NA STĚNĚ
   
7.02  
DETAIL OPRACOVÁNÍ ATIKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
   
7.03  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
7.04  
DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
7.06  
DETAIL OKAPNÍHO ŽLABU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
7.07  
DETAIL   OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
   
7.08  
DETAIL PROSTUPU KOTEVNÍHO BODU PRO ZACHYCENÍ PÁDU OSOB
   
  KOMPLETNÍ DETAILY 1.01 - 7.08 v *.dwg  
   KOMPLETNÍ DETAILY 1.01 - 2.11 v *.pdf  
   KOMPLETNÍ DETAILY 3.01 - 4.08 v *.pdf  
   KOMPLETNÍ DETAILY 5.01 - 7.08 v *.pdf  

 

 

 

19.03.2018