TI-TKHIF-2017-01 Typové detaily plochých střech s fóliovou hydroizolací

Zde uvedené typové detaily mají obecnou platnost. Konkrétní řešení se mohou u jednotlivých výrobců mírně odlišovat. 

1.01.01 SKLADBA MECHANICKY KOTVENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
1.01.02 SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY SE STABILIZAČNÍ VRSTVOU
1.01.03 SKLADBA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV
1.01.04 PŘESAHY A SVARY HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.01.05 DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE NA STĚNĚ
1.01.06 DETAIL OPRACOVÁNÍ ATIKY V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.01.07 DETAIL OPRACOVÁNÍ PROSTUPU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.01.08 DETAIL DVOUÚROVŇOVÉ VPUSTI V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.01.09 DETAIL OPRACOVÁNÍ POJISTNÉHO PŘEPADU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
1.01.10 DETAIL OKAPNÍHO ŽLABU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE
 1.01.11 DETAIL OPRACOVÁNÍ SVĚTLÍKU V JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠE  

 

 

 

11.04.2017