TI-TKHIF-2016-04 Čištění fóliových hydroizolací plochých střech, teras a balkónů

Technická informace č. TI-TKHIF-2016-04

 

 Vydavatel: TKHIF, z.s.
                   Václavkova 519/4
                   160 00 Praha 6
                   www.tkhif.cz
                   tkhif.cz@gmail.com

Verze: 01/2016
Platnost od: 3.11.2016

 

1. Obsah technické informace

 Tato technická informace navazuje a rozšiřuje technickou informaci TI-TKHIF-2016-03 o problematiku čištění hydroizolačních fólií v průběhu jejich užívání.

 

2. Špinivost fóliové hydroizolace

Špinivost fóliových povlaků je přirozeným jevem a závisí na mnoha faktorech, např. umístění budovy, intenzitě oslunění ploch, znečištění ovzduší a dalších. U standardních typů plastových fólií obsahujících změkčovadla, je špinivost intenzivnější než u ostatních fólií bez změkčovadel.

Zašpinění fólií obecně nemá negativní vliv na funkčnost a životnost hydroizolačních povlaků a po celou dobu fungování na střechách nemusí být nijak řešeno. Pouze u střech, kde je zašpinění nepřípustné z estetických nebo specifických funkčních důvodů jako jsou přímo pochozí krytiny, krytiny využívající odrazivost slunečního záření apod. je potřeba fólie pravidelně čistit.

 

3. Běžné čištění fóliové hydroizolace

Čištění povrchu fóliové hydroizolace má mimořádný význam v případě plochých střech, na nichž jsou instalována fotovoltaická zařízení využívající ke své činnosti sluneční světlo odražené od střešní plochy, jejichž výkon je tím přímo závislý na albedu (míře odrazivosti slunečního záření) povrchu hydroizolace.

K čištění povrchu fólií obvykle postačuje omytí tlakovou vodu s přídavkem běžného čisticího prostředku. Praktické je použití běžného autokartáče s jemnými štětinami a teleskopickým nástavcem napojeným na vysokotlaký čistič. U menších ploch postačuje omytí vlažnou vodou s přídavkem saponátu. V obou případech je doporučeno následně povrch opláchnout čistou vodou.

Zásadně se k mytí fóliových hydroizolací nesmí používat:

1)      čisticí prostředky s abrazivním účinkem, protože mohou narušit hladký povrch fóliové hydroizolace,

2)      agresivní chemikálie, které mohou fólii poškodit, blíže viz odstavec 4.

 

4. Chemická odolnost fóliových hydroizolací

 Při volbě čisticího prostředku je nutno zohlednit chemickou odolnost fólie. Je třeba vždy brát v úvahu, že chemická odolnost konkrétní fólie vůči chemikáliím je závislá kromě typu i na teplotě, koncentraci a délce působení. Informaci o základní chemické odolnosti střešních plastových fólií udává ČSN EN 13956 v příloze C.

V níže uvedené tabulce je uvedena chemická odolnost nejběžnějších plastových hydroizolací vůči některým chemickým látkám.

 

Chemikálie

Koncentrace

Odolnost při 20°

FPO

PVC-P

Solný roztok

 

+

+

Mýdlový roztok

 

+

+

Prací prostředky

 

+

+

Pivo

 

+

+

Toluen

 

-

-

Aceton

 

 o

-

Glykol

 

+

 o

Rostlinné a živočišné tuky

 

 o  o

Motorový a topný olej

 

 o

-

Nafta

 

 o

-

Benzín

 

-

-

Asfalt

 

+

-

Hydroxid sodný

≤ 10 %

+

+

Kyselina sírová

≤ 25 %

+

+

Kyselina octová

≤ 8 %

+

+

 +     odolný

o      omezeně odolný

-       není odolný

 Upozornění: tabulka je pouze orientační, v konkrétních případech chemického zatížení ploché střechy je třeba otázku chemické snášenlivosti a odolnosti plastové hydroizolace vždy konzultovat s jejím výrobcem nebo dodavatelem.

 

5. Opatření při chemickém znečištění

Nejběžnějším typem chemického znečištění je znečištění povrchu fólií nátěrovými hmotami a barvami, ke kterému dochází nejčastěji při následné stavební činnosti a údržbových pracích.

V zásadě se doporučuje povrch fólie dočasně chránit účinným zakrytím. Dojde-li i přes zakrytí k potřísnění povrchu, je potřeba provést opatření dle druhu nátěrové hmoty.

U vodou ředitelných barev se musí povrch fólie před zaschnutím nátěrové hmoty setřít vlhkým hadrem. Zaschlé vodou ředitelné nátěrové hmoty nelze většinou z fólie odstranit, avšak jejich chemické působení obvykle nepředstavuje pro běžné typy fólií žádný problém.

Při znečištění syntetickými nátěrovými hmotami, které obsahují agresivní rozpouštědla, dochází většinou k  chemickému napadení fólie, které může v závislosti na jejím typu vést i k trvalému poškození. Doporučuje se odstranit nátěrovou hmotou doporučeným ředidlem co nejdříve ještě před jejím zaschnutím. Při rychlém odstranění a velmi krátkém působení ředidla bude minimalizováno jeho negativní chemické působení na fólii. Aplikace ředidla se zásadně provádí pouze hadrem na znečištěnou plochu, ředidlo se nesmí aplikovat rozlitím na plochu znečištěné fólie. I při takto provedeném způsobu očištění však není riziko trvalého lokálního poškození a snížení životnosti povlakové hydroizolace zcela eliminováno.

 V případě znečištění fóliové hydroizolace živočišnými a rostlinnými oleji a tuky se doporučuje střešní plochu vyčistit běžným saponátem a následně opláchnout čistou vodou. Nedoporučuje se používat organická ředidla.

V případě úniku agresivních chemikálií, které mohou výrazně poškodit fólii platí zásada co nejrychlejšího a nejšetrnějšího odstranění mechanickou cestou, odsátím, vytřením, oplachem apod. Následně se doporučuje kontaktovat výrobce nebo dodavatele hydroizolace pro doporučení dalších opatření.

 

Kolektiv TKHIF, z.s.

03.11.2016